Kiku Hambaravi

LV Hambaravi ja ortodontia OÜ

  • Ravijärjekorra pidamise reeglid LV Hambaravi ja ortodontia OÜ-s

Patsient registreeritakse ravijärjekorda arsti või assistentide poolt:

1. Asukohaga Pärnu mnt. 102-6, Tallinn

2. Telefoni teel 5025126

3. E-maili teel info@kiku.ee, liina@kiku.ee või viil.liina@gmail.com

Patsientide ravijärjekorda registreerimine toimub tööpäeviti kella 8.00 – 20.00 ni.

Patsiendi registreerimisel salvestatakse järgmised andmed :

1. Patsiendi ees- ja perekonnanimi ning isikukood

2. Patsiendi telefoninumber

3. Planeeritav vastuvõtu aeg

4. Ravijärjekorras muudatuste tegemise aeg ja põhjus

Patsiendi registreerimisel ravijärjekorda LV Hambaravi ja ortodontia OÜ-s kohapeal antakse patsiendile kirjalik teatis, mis sisaldab vastuvõtu aega, vastu võtva arsti nime , kliiniku aadressi ja kliiniku telefoni numbreid.

E-maili teel registreerimistaotlustele vastatakse tööpäeviti esmaspäevast kuni neljapäevani 8.00 – 18.00 ja reedeti 8.00 -17.00

Administraator, arstid või assistendid registreerivad andmed kasutuses olevasse digitaalsesse programmi.

Peale kliiniku poolt muudatuste tegemist ravijärjekorras, teavitatakse patsienti hiljemalt ühe tööpäeva jooksul.

  • Ettepanekute ja kaebuste lahendamise kord

LV Hambaravi ja ortodontia OÜ-s käsitletakse ettepanekuid ja kaebusi ning nende lahendamist kui teenuste kvaliteedi edendamise süsteemi osa.

Ettepanekuid ja kaebusi on võimalik esitada kirjalikult vabas vormis ja isiklikult üle anda või edastada asutuse postiaadressile Pärnu mnt.102-6, 11312 Tallinn, e-kirjana info@kiku.ee või viil.liina@gmail.com digitaalselt allkirjastatuna või suuliselt.

Kirjalikul ettepanekul või kaebusel peab olema märgitud esitaja ees- ja perekonnanimi, allkiri ja aadress. Anonüümsed kaebused ei kuulu lahendamisele.

Enne kirjaliku ettepaneku või kaebuse esitamist on soovitav saada vastus või lahendus oma probleemile arstilt või assistendilt.

Kirjalikud ettepanekud või kaebused registreeritakse arsti või assistentide poolt ja edastatakse hiljemalt järgmisel tööpäeval juhatajale, kes vaatab ettepaneku või kaebuse läbi, konsulteerib kaebuse objektiks oleva töötajaga ja koostab ning edastab vastuse nelja (4)tööpäeva jooksul.

Suuliste ettepanekute ja kaebuste esitamisel koostab asutuse töötaja, kellele suuline kaebus oli suunatud, seletuskirja.

Patsiendil on õigus pöörduda kaebusega ka Eesti Haigekassa Tallinna osakonda Lastekodu 48, 10144 Tallinn e-post info@haigekassa.ee tel. 16363,6696630 või Terviseametisse Paldiski mnt. 81 , 10617 Tallinn e-post kesk@terviseamet.ee

Kontakt

Kiku Hambaravi
Aadress: Pärnu mnt 102-6, Tallinn 11312
E-post: info (at) kiku.ee


5345 8000 dr. Katrin Altorf al Altrov
502 5126 dr. Liina Viil
Grisli